“Til vakt ved nordens grense mot øst! SS skijegerbataljon Norge” (Secure the Nordic borders in the east! The Norwegian SS Ski Ranger Battalion)

“Til vakt ved nordens grense mot øst! SS skijegerbataljon Norge” (Secure the Nordic borders in the east! The Norwegian SS Ski Ranger Battalion)

“Til vakt ved nordens grense mot øst! SS skijegerbataljon Norge” (Secure the Nordic borders in the east! The Norwegian SS Ski Ranger Battalion)